Alicja Sandomierska

adwokat

Tematyką odpowiedzialności za błędy medyczne, w tym za zakażenia szpitalne, interesuję się od bardzo wielu lat. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką we Wrocławiu.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Często zadajecie mi pytanie ile macie czasu na skierowanie pozwu o zapłatę przeciwko szpitalowi, w sytuacji, gdy doszło do zakażenia w szpitalu lub wystąpił błąd medyczny.

Przedawnienie roszczeń w sprawach o błąd medyczny i zakażenie szpitalne – dziś kilka zdań na ten temat.

Pani Mecenas, czy jeszcze nie jest za późno, żeby skierować sprawę do Sądu?

Jakiś czas temu skontaktował się ze mną młody mężczyzna. Będąc jeszcze dzieckiem został zakażony w szpitalu wirusem żółtaczki typu C.

Jego rodzice nie podjęli żadnych działań mających na celu dochodzenie roszczeń od Szpitala, w którym doszło do zakażenia. On sam był zainteresowany, czy będąc już osobą pełnoletnią może samodzielnie wystąpić o zapłatę odszkodowania.

Skutki zakażenia w szpitalu odczuwa bowiem nieprzerwanie od lat.

Kilka dni temu odezwała się do mnie z kolei kobieta, u której także pojawiły się wątpliwości co do terminów dochodzenia roszczeń.

Kilka lat temu podczas porodu doszło do błędu medycznego. Błędu fatalnego w skutkach, zarówno dla niej, jak i narodzonego dziecka.

Ona także nie wystąpiła dotychczas o zapłatę zadośćuczynienia.

Nie dochodziła zapłaty ani dla siebie, ani dla swojego małoletniego dziecka, które w wyniku nieprawidłowych decyzji personelu medycznego pozostaje niepełnosprawne i wymaga stałej opieki do dnia dzisiejszego.

Oboje zapytali mnie, czy jeszcze nie jest za późno, żeby skierować sprawę do Sądu.

Przedawnienie roszczeń w sprawach o błąd medyczny

Pytanie o czas jaki macie na dochodzenie swoich roszczeń majątkowych przed Sądem pojawia się systematycznie.

W związku z tym, poniżej zebrałam dla Was podstawowe informacje na ten temat.

Czytaj dalej >>>

Zakażenie podczas cesarskiego cięcia

Alicja Sandomierska04 stycznia 2022Komentarze (1)

Staphylococcus epidermidis jest bakterią powszechnie występującą na błonach śluzowych jamy ustnej, nosa, gardła, a także w drogach moczowo-płciowych, jelicie grubym oraz na skórze.

Dla osób zdrowych nie jest zagrożeniem, ale u pacjentów po przebytych operacjach, którzy mają osłabioną odporność może wywołać niebezpieczny wstrząs septyczny.

Jest jedną z głównych przyczyn zakażeń wewnątrzszpitalnych. Zajmuje trzecie miejsce na liście najczęściej wywołujących je patogenów.

Zakażenie podczas cesarskiego cięcia

Zakażenie podczas cesarskiego cięcia – w jaki sposób do niego doszło? – historia z życia wzięta

Pacjentka w 39 tygodniu ciąży została przyjęta na oddział położniczy.

Czytaj dalej >>>

Zakażenie gronkowcem złocistym jest jednym z najczęściej występujących zakażeń szpitalnych.

Jedna z klientek mojej kancelarii została zakażona gronkowcem w trakcie zabiegu operacyjnego barku, a dokładniej jego szczepem staphylococcus aureus – mssa.

Prawomocny jest już wyrok, w którym Sąd zasądził na jej rzecz zadośćuczynienie w wysokości 65.000,00 zł, odszkodowanie w wysokości 2.880,00 zł oraz ustanowił odpowiedzialność szpitala na przyszłość.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za zakażenie gronkowcem złocistym MSSA – z życia wzięte

Zakażenie gronkowcem w trakcie zabiegu operacyjnego

Moja Mocodawczyni miała zaplanowaną operację stawu barkowego. Jak wynikało z dokumentacji medycznej przebiegła ona bez powikłań. W kilka dni po zabiegu operacyjnym została wypisana do domu.

Czytaj dalej >>>

Dokumentacja medyczna

Alicja Sandomierska30 listopada 2020Komentarze (1)

Dokumentacja medyczna w procesach o błędy medyczne jest jednym z podstawowych dowodów.

Zapisy w niej zawarte mogą mieć bowiem istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Podmiot zaś udzielający takich świadczeń jest obowiązany taką dokumentację prowadzić, przechowywać i udostępniać.

Dokumentacja medyczna

Kto może otrzymać dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicowi niepełnoletniego dziecka), bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Czytaj dalej >>>

Od 1 marca 2012 r. weszła w życie ustawa zmieniające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Znowelizowane przepisy umożliwiły poszkodowanym pacjentom dochodzenie  roszczeń pieniężnych także poza sądami.

Pacjenci zyskali bowiem możliwość kierowania swoich roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku ze zdarzeniami medycznymi do nowych podmiotów, a mianowicie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wojewódzka Komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Czym jest zdarzenie medyczne?

Pojęcie zdarzenia medycznego zostało przez ustawodawcę zdefiniowane jako następstwo działania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną.

Czytaj dalej >>>